HomeHome
Teacher TrainingLeraren opleiding
Other CoursesAndere cursussen
Post-Graduate studyPost-Graduate study
Tuition FeesKosten van de opleiding
Teaching TeamLeraren team
Course Time tableJaarrooster
Private PracticePrivé-Praktijk
Workshops and Group SessionsWorkshops en Groepslessen
Alexander TechniqueAlexander Techniek
F.M. AlexanderF.M. Alexander
ArticalsArtikelen
Paul and TessaPaul en Tessa
Extended biography PaulBiografie Paul
Extended biography TessaBiografie Tessa
Our graduatesOnze afgestudeerden
GalleryFoto's
Contact / LocationContact / Locatie
LinksLinks
Flexible optionsFlexibele opties
Teaching FacultyFaculteit

Paul Versteeg and Tessa Marwick


Paul and Tessa are recognized teachers of the Nederlandse Vereniging van Leraren van de Alexander Techniek (NeVLAT), the Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT) and International Affiliated Society (ATAS).
They have been giving private lessons for more than 30 years and have been running a 3 year Alexander Teacher Training Course since 1994 in Amsterdam.


Paul Versteeg


After graduating from the Theatre School in Amsterdam (1969), he continued his Theatre Studies at Mudra School with Maurice Bejart in Brussels and Merce Cunningham in New York, the process culminating in forming his own company Dramatic Dance Theatre.
In 1980 he settled in London and with Tessa Marwick performed, directed and ran workshops all over Europe while continuing to teach at the Royal Academy of Dramatic Art (RADA), Drama Studio and East 15 Acting School in London. He trained as an Alexander teacher with Walter and Dilys Carrington in London from 1981 to 1984.Extended biography Paul Versteeg

Paul Versteeg en Tessa Marwick


Alexandertechniekleraren Paul Versteeg en Tessa Marwick zijn erkend door de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek (NeVLAT), de Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT) en de internationale koepelorganisatie Alexander Technique Affiliated Societies (ATAS). Ze geven al meer dan dertig jaar privélessen en leiden sinds 1994 een driejarige lerarenopleiding in de Alexandertechniek in Amsterdam.

Paul Versteeg


Paul Versteeg studeerde in 1969 af aan de Theaterschool in Amsterdam en zette zijn theaterstudie voort op de Mudra School van Maurice Béjart in Brussel en bij Merce Cunningham in New York. Daarna richtte hij zijn eigen groep Dramatic Dance Theatre op.

In 1980 vestigde hij zich in Londen, waar hij les gaf aan de Royal Academy of Dramatic Art (RADA), de Drama Studio, en de East 15 Acting School. Met Tessa Marwick trad hij op, regisseerde hij voorstellingen en gaf hij workshops door heel Europa. Van 1981 tot 1984 volgde hij bij Walter en Dilys Carrington in Londen de opleiding tot leraar in de Alexandertechniek.

Uitgebreide biografie Paul Versteeg

Stacks Image 10638
Stacks Image 10640
Stacks Image 10642

Tessa Marwick


Tessa completed her Bachelor of Arts (English) and Teacher's Diploma in Speech and Drama at the University of Cape Town (1964).
She continued her research into movement and theatre, training as a modern dancer with Sigurd Leeder (London & Switzerland) and teaching at the Royal Academy of Dramatic Art (RADA), Drama Studio and East 15 Acting School.
After fifteen years' work in theatre in South Africa, England and Europe performing, directing and teaching - Tessa trained as an Alexander teacher with Walter and Dilys Carrington from 1980-1983.


Extended biography Tessa Marwick

Tessa Marwick


Tessa Marwick haalde in 1964 haar BA in Engels en haar lesbevoegdheid in Voordracht en Drama aan de Universiteit van Kaapstad. Ze zette haar onderzoek naar theater en beweging voort, studeerde bij Sigurd Leeder moderne dans (Londen & Zwitserland) en gaf in Londen les aan de Royal Academy of Dramatic Art, de Drama Studio en de East 15 Acting School.


Na vijftien jaar theaterwerk als performer, regisseur en docent in Zuid-Afrika en Europa, volgde ze van 1980 tot 1983 bij Walter en Dilys Carrington in London de opleiding tot Alexandertechniekleraar.

Uitgebreide biografie Tessa Marwick

Stacks Image 11664
Stacks Image 11667
Stacks Image 11703

Paul and Tessa


While continuously maintaining a private practice since 1984, Paul and Tessa also began developing and exploring their theatre work from out of the Alexander principles

They continued their own performance work, teaching and giving workshops and carried out Alexander/theatre projects in Switzerland (4 months) and Sweden (2 years). They taught and directed in the Theatre Department of Williams College, Mass. USA, in 1990. 

After these many and varied experiences in working internationally with individuals and groups they opened their own training course for Alexander teachers in September 1994, in Amsterdam.
Since then they have qualified more than 80 teachers.

At present there are 14 students of different nationalities on the course and each day Paul and Tessa together with several other teachers are working and maintaining a ratio of 1 teacher to 3 students. Paul and Tessa personally take care of all ’hands-on’ groups assisted at times by other experienced ATCA and guest teachers.

Paul en Tessa


Sinds 1984 runnen Paul en Tessa hun eigen Alexandertechniekpraktijk terwijl ze zich tegelijkertijd bezighielden met het ontwikkelen en uitdiepen van hun eigen theaterwerk vanuit de principes van Alexander.

Naast hun eigen uitvoerende werk en hun lessen en workshops, brachten ze Alexander-/theaterprojecten tot stand in Zwitserland (vier maanden) en in Zweden (twee jaar). In 1990 regisseerden en gaven ze les aan de theaterafdeling van het Williams College in de Verenigde Staten.

Na al deze verschillende ervaringen in het werken met individuen en groepen wereldwijd, openden ze in september 1994 hun eigen opleidingscentrum, het Alexander Techniek Centrum in Amsterdam. Sindsdien hebben meer dan tachtig Alexanderleraren bij hen hun bevoegdheid gehaald.


Er zijn momenteel veertien studenten op de opleiding en iedere dag zijn Paul en Tessa met hun lerarenteam aan het werk, waarbij meestal een ratio van één leraar per drie studenten wordt gehaald – als minimum geldt een verhouding van één op vijf. Paul en Tessa verzorgen persoonlijk de 'hands-on'-groepen, waarbij ze soms worden ondersteund door ervaren ATCA-docenten of gastdocenten.

Stacks Image 10606

At the International Congress for Alexander teachers in Lugano (Switzerland) in 2008 and 2011 and in Limerick (Ireland) in 2015 they were two of the featured second generation heads of training courses invited to teach and perform. They were also invited to teach at the AGM for STAT (London) and AMSAT (Virginia, USA). In July 2018 they will be teaching again at the International Congress in Chicago (USA).

Op de Internationale Alexander Techniek Congressen in Lugano (Zwitserland) in 2008 en 2011 en in Limerick (Ierland) in 2015 waren Paul en Tessa als tweedegeneratie-Alexandertechniekopleiders uitgenodigd om les te geven en een voorstelling te presenteren. Ze werden ook uitgenodigd om les te geven op de Algemene Ledenvergadering van STAT in Londen en bij de AmSAT in Virginia (VS). In juli 2018 zullen zij opnieuw lesgeven op het internationaal congres in Chicago (VS).

The Road Less Traveled
Tessa Marwick & Paul Versteeg
340 Herengracht
1016 CG Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 6238260
Mobile phone: +31 (0)623221377
email: marwickversteeg@gmail.com