HomeHome
Teacher TrainingLeraren opleiding
Other CoursesAndere cursussen
Post-Graduate studyPost-Graduate study
Tuition FeesKosten van de opleiding
Teaching TeamLeraren team
Course Time tableJaarrooster
Private PracticePrivé-Praktijk
Workshops and Group SessionsWorkshops en Groepslessen
Alexander TechniqueAlexander Techniek
F.M. AlexanderF.M. Alexander
ArticalsArtikelen
Paul and TessaPaul en Tessa
Extended biography PaulBiografie Paul
Extended biography TessaBiografie Tessa
Our graduatesOnze afgestudeerden
GalleryFoto's
Contact / LocationContact / Locatie
LinksLinks
Flexible optionsFlexibele opties
Teaching FacultyFaculteit

Extended biography Paul


Born in Amsterdam in 1947. During my teenage years and after college, I became part of the Dutch Hippie movement exploring new ways of living and relationships, hitchhiking through Europe while searching for what I wanted to do in life.

Uitgebreide biografie Paul

Geboren (1947) en getogen in Amsterdam, kwam ik in mijn tiener- en studietijd in aanraking met de hippie-scene. Een inspirerende zoektocht naar nieuwe leefwijzen en naar wat ik zelf wilde doen in het leven volgde en voerde me liftend door heel Europa.

Toen ik op een dag een voorstelling van het Russische ballet zag, met zijn fantastische dansers, onwaarschijnlijke passie, gratie en zeggingskracht, wist ik: drama en podiumkunst was mijn richting.

Alt image
Stacks Image 11266

One day after seeing the Russian Ballet perform with their extraordinary dancers full of passion, grace and poetic power, I knew I wanted to follow a direction in the performing arts.Having been admitted to the Theatre School in Amsterdam, I was able to explore dance, acting, mime and music for four years - an experience that transformed my life.
In the last stages of my studies in 1968, our theatre school was affected by the volatile student revolution in Paris, which caused a parallel uproar in Amsterdam. We students demanded a new outlook on education and how we wanted to learn our craft.
An inspirational time – internationally new theatre and dance companies sprung up, experimenting with innovative concepts and ideas, working towards a more total, integrated performance art. The Living Theatre, Grotowski, Peter Brook, Robert Wilson, Maurice Bejart, Peter Schat, Koert Stuyff, Andriessen etc.Brussels:


During this changeable time in 1969 Maurice Bejart created a unique center for training in dance and drama - the ‘Mudra’ School. It was a rigorous all-round education for its dancers, actors, singers and musicians. He then blended these diversities of artistic form and cultures into a total theatre and integrated them into his large scale crafted Ballet/Theatre productions ... such as such as Nijinsky,Clown of God, Orphee, L’histoire du soldat, Our Faust, Bolero, Sacre du Printemps in Theatre de la Monnaie , Circle Royal, Open air festivals etc.I was lucky to be accepted to become part of this extraordinary Mudra school and later was able to watch and participate in some of these large-scale productions with such great artists as Jorge Donn, Susan Farrell, Paolo Bortuluzzi, Nureyev, Jean Marais, Pierre Boulez, Stockhausen etc.

Op de Amsterdamse Theaterschool ontdekte ik dans, acteren, mime en muziek en dat veranderde mijn leven voorgoed. In de laatste fase van mijn studie in 1968 raakte onze school in de ban van de Parijse studentenrevolte. Ook wij eisten zeggenschap over onderwijs en leermethoden. Het was een inspirerende tijd. Internationaal experimenteerden kunstenaars en nieuwe theater- en dansgezelschappen met innovatieve multidisciplinaire concepten: onder meer The Living Theatre, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Robert Wilson, Maurice Béjart, Peter Schat, Koert Stuyff en Louis Andriessen.

Brussel en Parijs

In deze bewogen jaren richtte Maurice Béjart in Brussel een uniek centrum voor dans en drama op: de Mudra School, een allround onderwijscentrum voor dansers, acteurs, zangers en muzikanten. Hij voegde deze disciplines samen in totaaltheaterproducties als Nijinsky, Clown of God, Orphée, L’histoire du soldat, Our Faust, de Bolero en de Sacre du printemps in het Theatre royale de la Monnaie, het Cirque Royal, op openluchtfestivals et cetera.


Ik had het geluk om aangenomen te worden op deze bijzondere school en als deelnemend artiest enkele van zijn grootschalige producties mee te maken, waar grote kunstenaars als Jorge Donn, Susan Farrell, Paolo Bortoluzzi, Nurejev, Jean Marais, Pierre Boulez en Karlheinz Stockhausen aan meewerkten.

Stacks Image 4447
Stacks Image 4449

In 1975, I moved to Paris and studied on a daily basis for two years with the great Japanese Zen master, Taisen Deshimaru, learning the discipline and rituals of Zazen.
In spite of this quiet and reflective inner work I was also performing with various theatre dance companies like Michel Caserta, Michel Renault and producing my own work for the Festival of Bagnolet etc.

In 1975 verhuisde ik naar Parijs en studeerde twee jaar lang dagelijks bij de grote Japanse Zenmeester Taisen Deshimaru, die me de discipline en de rituelen van zazen leerde. Naast dit stille, reflectieve, naar binnen gerichte werk, trad ik ook op met verschillende theater-/dansgezelschappen, zoals die van Michel Caserta en Michel Renault. Ook produceerde ik mijn eigen werk voor onder andere het festival van Bagnolet.

Alt image
Stacks Image 11787
Alt image
Stacks Image 11789

New York


Two years after my stay in Paris I was awarded a Dutch grant to study in New York with Merce Cunningham – an exciting time – I explored the newly developing performance art scene in ‘lofts’ of down town New York watching the work of artists such as Robert Wilson, Meredith Monk, Laurie Anderson, the Judson church and the many Off Broadway theatre productions. In comparison to the European art scene these unusually gifted and daring artists broke with traditions and taboos and went beyond borders. It was refreshing and inspiring.Meeting up with several old Mudra members and the French dancer, Agnes Denis, we devised productions of ‘total theater’ performing in lofts, churches and universities of Manhattan.
It was a time of great renewal for me but after two full and hectic years I needed a good rest and change of scene.

New York

Twee jaar na mijn verblijf in Parijs won ik een beurs om in New York bij choreograaf Merce Cunningham te studeren. Een opwindende tijd waarin ik de nieuw opkomende theaterwereld verkende in de lofts van downtown New York. Daar kwam ik in aanraking met het werk van Robert Wilson, Meredith Monk, Laurie Anderson, de Judson Church en vele off-Broadway theaterproducties. Komend vanuit de Europese kunstscene, ervoer ik dit als bijzonder verfrissend en inspirerend. Ik zag uitzonderlijk getalenteerde kunstenaars tradities en taboes overschrijden en grenzen verleggen.

Met collega’s met wie ik aan de Mudra School had gewerkt en met de Franse danseres Agnès Denis ontwikkelden we totaaltheaterproducties in lofts, kerken en universiteitsgebouwen in Manhattan. Het was voor mij een geweldige tijd van vernieuwing, maar na twee hectische jaren had ik behoefte aan rust en een verandering van omgeving.

Stacks Image 4497
Stacks Image 4499

London


I returned to Europe in 1997, visiting London and decided to stay giving myself the time and space to deepen my research into the so called practical and ‘spiritual’ philosophies of that time in particular Gurdjieff, Krishnamurti and Rudolf Steiner.

To earn my living I taught ‘movement’ classes in art centers where I met Tessa Marwick with whom I later formed a duo, Baraka.

Londen

In 1979 keerde ik terug naar Europa. Ik belandde in Londen en besloot mezelf de tijd en ruimte te geven om me verdiepen in de zogenaamde praktische en ‘spirituele’ filosofieën van die tijd, in het bijzonder die van Gurdjieff, Krishnamurti and Rudolf Steiner.

Om in mijn onderhoud te voorzien gaf ik bewegingslessen in diverse kunstcentra. Daar ontmoette ik Tessa Marwick, met wie ik samen ging optreden als duo Baraka.

Alt image
Stacks Image 11843
Alt image
Stacks Image 11841
Alt image
Stacks Image 11845
Alt image
Stacks Image 11835
Alt image
Stacks Image 11837
Alt image
Stacks Image 11839
Alt image
Stacks Image 11831
Alt image
Stacks Image 11833

Tessa, a well-respected director and movement teacher at the Royal Academy of Dramatic of Art (RADA) and East 15 Acting School introduced me to her work. We then together began developing a specialized ‘movement work’ for educating actors and dancers while we expanded our teaching at these and other colleges e.g. Drama Studio and A.L.R.A.

During these years we also intensively studied Tai Chi, Eurythmy, Bothmer movement as well as having Alexander Technique lessons, which I had already experience in Philadelphia on a training course run by Kitty Wielopolska who was personally trained by FM Alexander.

Soon after Tessa started to train as an Alexander Teacher on the Carrington training course in 1980, I had an extraordinary transforming private lesson with Walter Carrington and it became clear that I also wanted and needed for our personal and future development to train as an AT teacher.

After 4 years and both having qualified, our whole outlook on education and the arts had changed dramatically as to how best to apply the Alexander Technique in our teaching and performance work.

From then on we gave performances, workshops and projects throughout Europe often incorporating workshop participants in these performances.

Tessa, gerespecteerd artistiek leider en bewegingsleraar aan de Royal Academy of Dramatic of Art (RADA) en de East 15 Acting School, bracht me in contact met haar eigen werk. We begonnen samen aan de ontwikkeling van een gespecialiseerde bewegingsmethodiek voor acteurs en dansers in opleiding en we breidden onze lessen uit naar andere scholen, onder andere de Drama Studio en ALRA.

In deze jaren studeerden we ook intensief tai chi, euritmie en Bothmer-gymnastiek. Daarnaast volgden we Alexandertechnieklessen, waarmee ik eerder in Philadelphia al had kennisgemaakt tijdens een cursus van Kitty Wielopolska, die zelf door F.M. Alexander was opgeleid.

In 1980, vlak nadat Tessa de opleiding tot Alexandertechniekleraar was gestart bij Walter Carrington, had ik een bijzondere, transformerende privéles bij Carrington. Het werd me duidelijk dat ik, in het licht van onze persoonlijke ontwikkeling en onze toekomst, ook de lerarenopleiding wilde gaan doen.

Toen we vier jaar later beiden waren afgestudeerd, was onze kijk op onderwijs en kunst ingrijpend veranderd, met name de manier waarop we Alexandertechniek in onze lessen en uitvoeringen het beste konden toepassen. Vanaf die tijd liepen onze workshops en projecten in Europa naadloos over in onze performances.

Stacks Image 7643

Switzerland

In 1986, one of these workshops later developed into a residential 4-month project in Kaiserstuhl, Switzerland with 12 previous workshop participants from all over Europe, culminating in a self-devised performance Orpheus and Eurydice with which we toured Switzerland.

Zwitserland

In 1986 mondde een van deze workshops uit in een vier maanden durend project in Kaiserstuhl, Zwitserland. Samen met twaalf oud-workshopdeelnemers uit heel Europa ontwikkelden we de voorstelling Orpheus en Eurydice, waarmee we door Zwitserland trokken.

Stacks Image 7719
Stacks Image 7721

Sweden


While studying Werbeck singing, eurythmy and Bothmer gymnastics at Emerson College in Sussex, I met Per Ahlbom a Swedish musician, singer, painter and outstanding pedagogue.Tessa and I, deeply impressed by his work, left our established careers teaching at RADA, Drama Centre, East 15 and ALRA in London to work and study with Par Ahlbom in Járna, Sweden. It became a fruitful time of learning, including working with children, eurhythmy, architecture, gardening, singing etc.
It was a search for simplicity, wholeness and presence.During this 2-year period we also started theatre investigations from out of the Alexander Technique daily directing a small group of Swedish actors and later devised a new production of Orpheus.

Zweden

Tijdens mijn lessen Werbeck-zang, euritmie and Bothmer-gymnastiek in Sussex, ontmoette ik Per Ahlbom, een Zweedse muzikant, zanger, schilder en voortreffelijk pedagoog. Tessa en ik waren zeer onder de indruk van zijn werk. We schoven onze docentencarrières bij RADA, Drama Centre, East 15 en ALRA in Londen terzijde om bij hem in het Zweedse Járna te studeren. Het werd een vruchtbare leertijd, waarin we met kinderen werkten en ons wijdden aan onder meer euritmie, architectuur, tuinieren en zingen. Het was een zoektocht naar eenvoud, heelheid en zijn.

In deze tweejarige periode onderzochten we ook de theatermogelijkheden vanuit de Alexandertechniek en regisseerden een kleine groep Zweedse acteurs met wie we een nieuwe Orpheus-productie ontwikkelden.

Alt image
Stacks Image 11931
Alt image
Stacks Image 11933

U.S.A.


On invitation from Williams College, Massachusetts USA in 1989 for a year and a half we together taught the Alexander Technique, Theatre 101, movement and improvisation. While there we directed Quad by Samuel Beckett and Conference of the Birds by Peter Brook.


Verenigde Staten

Op uitnodiging van het Williams College, Massachusetts, vertrokken we in 1989 naar de Verenigde Staten om er Alexandertechniek, Theatre 101, beweging en improvisatie te doceren. We regisseerden er Quad (Samuel Beckett) en Conference of the Birds (Peter Brook).

Alt image
Stacks Image 11946
Alt image
Stacks Image 11948
Alt image
Stacks Image 11950
Alt image
Stacks Image 11952

The Netherlands, Amsterdam


At the end of our Williams College period in Massachusetts we travelled for two months in our camper throughout the North of America from the east to the west coast, south of New Mexico and back to Boston. It was an extraordinary journey through American culture and history. We returned to Europe in 1991 and decided to settle in the Netherlands with the intention to start a new training center for the Alexander Technique and the arts in Amsterdam, which we opened in 1994.

Amsterdam

Na onze anderhalf jaar aan het Williams College in Massachusetts reisden we twee maanden met onze camper door Noord-Amerika, van de oost- naar de westkust, tot onder New Mexico en terug naar Boston. Het was een zeer bijzondere reis dwars door de Amerikaanse cultuur en geschiedenis. In 1991 keerden we terug naar Europa en besloten in Nederland neer te strijken om een nieuw trainingscentrum voor Alexandertechniek en kunsten op te zetten in Amsterdam. In 1994 openden we de deuren van ATCA op de Herengracht.

Stacks Image 7977
Stacks Image 8025
Alt image
Stacks Image 12073
Alt image
Stacks Image 12077
Alt image
Stacks Image 12075
Alt image
Stacks Image 12079

At present our teacher training course and private practice have been running for more than 20 years and we have trained over 80 AT teachers from all walks of life, cultures and nationalities.
We have given workshops and performances as featured teacher presenters at AGM’s and AT Congresses throughout the years.
In 2015 at the AT Congress in Ireland we will again be presenters on the Continuous Learning faculty.

The Road not Taken: A theatre piece composed and performed by Paul and Tessa for the 8th International Congress of Alexander Teachers in 2008, demonstrating how movement, acting and poetry from out of the principles of the Alexander Technique can create an ‘artistic whole’ from out of their combined personal and past experiences.

Momenteel bestaan onze opleiding en privépraktijk al ruim drieëntwintig jaar, waarin we meer dan tachtig Alexandertechniekdocenten hebben opgeleid uit alle windrichtingen en disciplines. We hebben op diverse conferenties en congressen van internationale organisaties van Alexandertechniekleraren workshops en uitvoeringen gegeven voor aanstaande docenten.

Tessa Marwick & Paul Versteeg
340 Herengracht
1016 CG Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 6238260
Mobile phone: +31 (0)623221377
email: marwickversteeg@gmail.com