HomeHome
Teacher TrainingLeraren opleiding
Other CoursesAndere cursussen
Post-Graduate studyPost-Graduate study
Tuition FeesKosten van de opleiding
Teaching TeamLeraren team
Course Time tableJaarrooster
Private PracticePrivé-Praktijk
Workshops and Group SessionsWorkshops en Groepslessen
Alexander TechniqueAlexander Techniek
F.M. AlexanderF.M. Alexander
ArticalsArtikelen
Paul and TessaPaul en Tessa
Extended biography PaulBiografie Paul
Extended biography TessaBiografie Tessa
Our graduatesOnze afgestudeerden
GalleryFoto's
Contact / LocationContact / Locatie
LinksLinks
Flexible optionsFlexibele opties
Teaching FacultyFaculteit

"Although no one would claim that the Alexander Technique treatment is a cure- all in every case, there can be no doubt that it often does have profound and beneficial effects, and I repeat once more, both in the 'mental' and 'somatic' spheres". Nikolaas Tinbergen, Nobel Prizewinner for Medicine and Physiology 1973


The Alexander Technique


The Alexander Technique through direct and practical experience teaches us to use ourselves more effectively in all activities of living and how fundamental a contribution to health and well being it can make.Why we need it


In young children we often see an alertness and poise that allows them to sit, stand and move gracefully without strain. Yet we rarely do see that same poise continuing into adult life. Most of us have developed habits that interfere with our natural co-ordination and functioning. We become disconnected and find ourselves reacting automatically in ways that are frequently harmful to our well being and reduce our effectiveness in whatever we do.
The integration of our system as a whole is primarily determined by the co- ordination of our head, neck, and back. When we interfere with this subtle relationship we create distortion and strain throughout the organism and we can be said to be mis-using ourselves.
The result of this misuse may be experienced as specific symptoms such as headache, backache, stiff neck and shoulders, RSI or more generally as a lack of poise, lack of vitality or as a sense of being "out of touch" with our body. Since the body and mind are part of one system, lack of physical poise can affect our state of mind and our ability to cope with life.
People learning the Technique come from all walks of life and backgrounds: doctors, therapists, musicians, actors, managers, secretaries, writers and sportsmen and women.How is it taught?


The Alexander Technique is usually taught on a one-to-one basis. Along with verbal instruction and gentle use of their hands, Alexander-teachers help bring about a better co-ordination in their student. As students become more aware of
what constitutes a better use of themselves, they are taught to consciously refrain from habitual patterns of interference and to allow a better functioning to take place. Students develop their ability to attend to the way they react to the various stimuli of life and to change so as to have more choice in how they respond - both physically and mentally.Benefits of the Technique


The benefits can include relief from aches and pains associated with misuse, improved physical and mental health, enhanced performance and improved appearance.The Alexander Technique gives us all the things we have been looking for in a system of physical education; relief from strain due to maladjustment and consequent improvement in physical and mental health; and along with this a heightening of consciousness on all levels. We cannot ask more from any system of physical education; nor, if we seriously desire to alter human beings in a desirable direction, can we ask any lessAldous Huxley

Alexander Technique in a nutshell

 • It is a simple and practical method of mind/body integration.
 • It leads to ease of movement, poise and vitality.
 • It relieves pain and stress caused by everyday misuse of the body.
 • It teaches the appropriate amount of effort for a particular activity.
 • It gives you more energy for all your activities.
 • It can be applied to any everyday activity (siting, standing, walking, bending, lifting)
 • It can be applied to specialized activity (like deskwork, house work, cooking, playing an instrument, Yoga, Tai Chi, Pilates, sports, meditating etc.)
 • It is and intelligent way to solve body problems.

De Alexandertechniek


De Alexandertechniek is een eenvoudige en praktische methode om gemakkelijker en effectiever te functioneren in al onze activiteiten. Rechtstreekse, praktische ervaring met de techniek leert welke fundamentele bijdrage zij kan leveren aan de gezondheid en het welbevinden.

Waarom de Alexandertechniek?


Jonge kinderen bewegen zich vaak nog op een natuurlijke, soepele manier zonder dat ze daarbij hun lichaam overbelasten. Bij het ouder worden ontwikkelt bijna iedereen bewegings- en houdingsgewoontes die de natuurlijke balans en coördinatie van het lichaam verstoren. Onze nek en schouders doen bijvoorbeeld vaak het werk van de rug. Hierdoor gaat veel van onze potentiële bewegingsvrijheid en souplesse verloren.


Wanneer de subtiele balans tussen hoofd, nek en rug verstoord is, ontstaan vaak allerlei klachten, zoals hoofdpijn, een stijve nek, rugpijn, RSI, of meer algemene problemen: een slechte houding, minder vitaliteit of het gevoel niet meer in contact te staan met het eigen lichaam. Omdat lichaam en geest samen één systeem vormen, kan een verkeerde lichaamshouding onze mentale gesteldheid en ons incasseringsvermogen negatief beïnvloeden.


Sommige mensen nemen lessen Alexandertechniek om van bepaalde pijnklachten af te komen, anderen omdat ze hun individuele ontwikkeling en het lichaamsbewustzijn willen verbeteren en verfijnen. Onder studenten Alexandertechniek bevinden zich mensen van alle leeftijden en achtergronden, zoals artsen, therapeuten, musici, acteurs, managers, kantoorwerkers, schrijvers en sporters.

Hoe wordt de Alexandertechniek onderwezen?


De Alexandertechniek wordt voornamelijk in individuele lessen overgebracht door verbale instructies, gecombineerd met lichte aanrakingen. De student leert aan de hand van eenvoudige activiteiten zoals zitten, staan, lopen en liggen om belemmerende gewoontepatronen te signaleren en vóór te zijn, en daarmee de weg vrij te maken naar een beter lichamelijk functioneren. In de ontwikkeling van het vermogen om zelf onze reacties op uiteenlopende prikkels te sturen, ontstaat er een grotere vrijheid in lichaam en geest.


In een later stadium kan ook gewerkt worden aan meer specifieke activiteiten, zoals werken achter een computer, het bespelen van een muziekinstrument, sporten, het houden van voordrachten, huishoudelijk werk en dergelijke.

Alexandertechniek in een notendop

Alexandertechniek

 • is een eenvoudige en praktische methode voor de eenwording van geest en lichaam;
 • leidt tot souplesse, balans en vitaliteit;
  verlicht pijn en overbelasting als gevolg van een verkeerd gebruik van het lichaam;
 • leert je wat de juiste mate van inspanning is voor een specifieke activiteit;
 • geeft je meer energie in al je bezigheden;
 • kan worden toegepast op alledaagse activiteiten zoals zitten, staan, lopen, buigen of tillen;
 • kan worden toegepast op gespecialiseerde activiteiten zoals bureauwerk, huishoudelijk werk, koken, een instrument bespelen, yoga, tai chi, sport en meditatie;
 • is een intelligente manier om lichamelijke problemen op te lossen.
alexander technique teachers
Tessa Marwick & Paul Versteeg
340 Herengracht
1016 CG Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 6238260
Mobile phone: +31 (0)623221377
email: marwickversteeg@gmail.com