HomeHome
Teacher TrainingLeraren opleiding
Other CoursesAndere cursussen
Post-Graduate studyPost-Graduate study
Tuition FeesKosten van de opleiding
Teaching TeamLeraren team
Course Time tableJaarrooster
Private PracticePrivé-Praktijk
Workshops and Group SessionsWorkshops en Groepslessen
Alexander TechniqueAlexander Techniek
F.M. AlexanderF.M. Alexander
ArticalsArtikelen
Paul and TessaPaul en Tessa
Extended biography PaulBiografie Paul
Extended biography TessaBiografie Tessa
Our graduatesOnze afgestudeerden
GalleryFoto's
Contact / LocationContact / Locatie
LinksLinks
Flexible optionsFlexibele opties
Teaching FacultyFaculteit

FM Alexander


F. Matthias Alexander (1869-1955) was an Australian actor and reciter who became hoarse during performances to such an extent that his career was threatened. He came to realize that his problems were caused by the way he interfered with his natural co-ordination and functioning, and that he must somehow learn to prevent this misuse of himself.After several years of patient observation and experiment, Alexander discovered and developed a new approach to co-ordination and movement. In doing so he not only cleared up his own vocal problems, but also brought about remarkable improvement in his general health.
Alexander moved to London in 1904 and continued to develop and teach his ‘Technique’ in England and America until his death in 1955. He started a three- year teacher-training course in 1931. There are now several thousands recognized teachers of the Technique worldwide and many doctors and specialists refer patients for lessons. Scientific research in England, North America, Denmark, and Australia has demonstrated the effectiveness of the work.The outstanding value of the Technique in freeing and enhancing performance has been recognized in the theater world since the beginning of the 20th century. Most of the major recognized music and drama colleges in Europe and North America have Alexander teachers on their staff.Experience of the Technique has also lead to praise from Prof. John Dewey (philosopher & educationalist), Aldous Huxley (writer), George Bernard Shaw (writer), Sir Charles Sherrington (Nobel-prize winner - medicine), Prof. Raymond Dart (anthropologist & anatomist), Prof. Nikolaas Tinbergen (Nobel- prize winner - medicine & physiology) and numerous musicians, actors, athletes, and many others.The Alexander Technique is taught at the Julliard School of Performing Arts in New York, at the Royal College of Music and the Royal Academy of Dramatic Art in London, The Stratford Shakespearean Festival, Boston University, and Het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, het Haags Conservatorium, and the officially recognized Academies for the Arts in Amsterdam, The Hague, Utrecht, Arnhem, Zwolle and many other centres.

“... Je vertaalt alles, of het nu lichamelijk, geestelijk of spiritueel is, in spierspanning…F.M. Alexander

F.M. Alexander

Frederick Matthias Alexander (1869-1955) was een Australische acteur en voordrachtskunstenaar die tijdens voorstellingen steeds vaker stemproblemen kreeg. Door heesheid dreigde hij zijn carrière te moeten opgeven. Hij ontdekte dat de oorzaak van zijn problemen lag in de manier waarop hij zelf zijn natuurlijke lichaamscoördinatie en zijn lichamelijk functioneren belemmerde, en besefte dat hij zou moeten leren dit verkeerde gebruik van zijn lichaam te vermijden.

Tijdens vele jaren van geduldig observeren en experimenteren ontwikkelde Alexander een nieuwe benadering van coördinatie en beweging. Daarmee verdwenen niet alleen zijn stemproblemen, maar verbeterde ook zijn algehele gezondheid aanzienlijk. Nadat hij zich in 1904 in Londen vestigde, bleef hij zijn techniek verbeteren en onderwijzen in zowel Engeland als Amerika, tot aan zijn dood in 1955. In 1931 ging hij van start met een driejarige lerarenopleiding. Inmiddels zijn er wereldwijd duizenden erkende Alexandertechniekleraren, naar wie vele artsen en specialisten hun patiënten verwijzen om les te nemen. Onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Denemarken en Australië hebben de effectiviteit van de Alexandertechniek aangetoond.

De waarde van de techniek voor een betere en vrijere performance drong al vanaf het begin van de 20e eeuw door in de theaterwereld. Veel gerenommeerde muziek- en dramaopleidingen hebben tegenwoordig Alexandertechniekleraren in hun personeelsbestand.

Onder degenen die uit ervaring de waarde van de Alexandertechniek hebben onderschreven bevinden zich filosoof en onderwijskundige John Dewey, schrijvers Aldous Huxley en George Bernard Shaw, antropoloog en arts-anatoom Raymond Dart, neurofysioloog Sir Charles Sherrington en etholoog Nikolaas Tinbergen – beiden winnaar van de Nobelprijs voor Geneeskunde; evenals vele musici, acteurs en beroepssporters.

Alexandertechniek wordt onderwezen op tal van kunstopleidingen in binnen- en buitenland. Enkele voorbeelden: Julliard School of Performing Arts in New York, Royal College of Music en Royal Academy of Dramatic Art in Londen, Stratford Shakespearean Festival, Boston University, Conservatorium van Amsterdam, Haags Conservatorium, Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Zwolle.

Famous Students


I find the Alexander Technique very helpful in my work. Things happen without you trying. They get to be light and relaxed. You must get an Alexander teacher to show it to you.
John Cleese, Actor.The Alexander Technique helped a long standing back problem, and to get a good night’s sleep after many years of tossing and turning.
Paul Newman, ActorThe Alexander Technique makes areal difference to my often tense and busy life. Its thoughtful approach has made me calmer, improved my concentration and given me a clearer sense of my own well-being. I am grateful for it.
Joan Bakewell, TV presenter and journalist.I recommend the Alexander treatment as an extremely sophisticated form of rehabilitation, or rather redeployment, of the entire muscular equipment, and through that of many other organs.
Professor N. Tinbergen, from his Nobel Prize addressThe Alexander Technique gives us all the things we have been looking for in a system of physical education; relief from strain due to maladjustment and consequent improvement in physical and mental health; and along with this a heightening of consciousness on all levels. We cannot ask more from any system; nor, if we seriously desire to alter human beings in a desirable direction, can we ask any less.
Aldous Huxley, Author

Beroemde studenten


Ik ervaar Alexandertechniek als zeer behulpzaam voor mijn werk. Dingen gebeuren zonder dat je er je best voor hoeft te doen. Ze worden makkelijk en ontspannen. Je moet een Alexanderleraar vinden om je te bewijzen hoe het werkt. John Cleese, acteur

Alexandertechniek hielp me van een langdurig rugprobleem af, en gaf me weer een goede nachtrust na jaren van woelen en draaien. Paul Newman, acteur

Alexandertechniek maakt daadwerkelijk verschil voor mijn vaak drukke leven. Haar bedachtzame benadering heeft me rustiger gemaakt, heeft mijn concentratie verbeterd en heeft me een scherper gevoel voor mijn eigen welzijn gegeven. Daar ben ik dankbaar voor. Joan Bakewell, TV presentator en journalist

Ik kan de Alexandertherapie karakteriseren en aanbevelen als een extreem verfijnde vorm van herstel, of beter gezegd heractivering, van het gehele musculaire apparaat, en via die weg ook van veel andere organen. Professor Niko Tinbergen, uit zijn speech bij de ontvangst van de Nobelprijs voor de Geneeskunde in 1973

Alexandertechniek geeft ons alles waar we naar zoeken in een methode voor lichamelijke opvoeding: het verminderen van de belasting die een verkeerd gebruik oplevert met als gevolg daarvan een verbetering in lichamelijke en geestelijke gezondheid, en daarbij een verhoging van het bewustzijn op alle niveaus. We kunnen van een methode niet meer vragen; noch kunnen we, wanneer we serieus de mensheid willen veranderen in een gewenste richting, met minder genoegen nemen. Aldous Huxley, schrijver

Alt image
FM Alexander
Alt image
Stacks Image 9585
Alt image
Stacks Image 9589
Tessa Marwick & Paul Versteeg
340 Herengracht
1016 CG Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 6238260
Mobile phone: +31 (0)623221377
email: marwickversteeg@gmail.com