links

Programma van de opleiding tot leraar in de Alexandertechniek

De opleiding wordt geleid door Tessa Marwick en Paul Versteeg, die respectievelijk in 1983 en 1984 hun bevoegdheid haalden aan het Constructive Teaching Centre van Walter en Dilys Carrington in Londen. De opleiding is erkend door de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexandertechniek (NeVLAT) en de internationale koepelorganisatie (ATAS).

Kenmerken van de opleiding

De vierdaagse opleiding duurt drie jaar met een minimum van 1600 onderwijsuren gedurende in totaal negen trimesters.

Afhankelijk van de behoeften van de student, is het mogelijk een driedaags programma te volgen. De gestelde 1600 onderwijsuren kunnen in dat geval verspreid worden over een langere periode.

Studenten met interesse in een alternatief rooster, 'apprenticeships', of deeltijd training voor certificatie, kunnen contact opnemen voor de mogelijkheden.

Elk studiejaar is opgedeeld in drie trimesters met in totaal ongeveer 33 weken onderwijs.

Ieder trimester bestaat uit twee studieblokken van vijf of zes weken of drie studieblokken van vier weken. Na ieder studieblok is er een week vrij (zie het jaarrooster).

Er wordt lesgegeven van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. (Jaarrooster)

De opleiding bestaat voor 80% uit praktisch en voor 20% uit theoretisch werk.

Nadat de opleiding met goed gevolg is doorlopen, wordt een certificaat van bevoegdheid uitgereikt, waarmee desgewenst het lidmaatschap van de NeVLAT en/of elke andere erkende internationale vereniging van ATAS kan worden aangevraagd. Hiermee kan de leraar overal ter wereld lesgeven in de Alexandertechniek.

Vanwege het internationale karakter van de opleiding wordt er zowel in het Nederlands als in het Engels lesgegeven. Er wordt ook Spaans, Duits en Frans gesproken.

FM Alexander
FM Alexander
Walter & Dylis Carington
Walter & Dylis Carington
Paul & Tessa
Paul & Tessa

Filosofie van de opleiding

Aan het eind van de 19e eeuw begon F.M. Alexander zijn techniek te onderwijzen; ruim honderd jaar later werd zijn werk nog steeds doorgegeven door leraren met wie Alexander zelf in direct contact had gestaan. In de laatste jaren van zijn leven vertrouwde Alexander de leiding van zijn lerarenopleiding toe aan Walter Carrington. De lerarenopleiding van Paul Versteeg en Tessa Marwick is een voortzetting van deze traditie en is gebaseerd op de aanpak die Walter en Dylis Carrington ontwikkelden, hun eigen ervaring met het opleiden van Alexandertechniekleraren sinds de start van hun opleidingscentrum in 1994 én hun levenslange werkzaamheden in het theater, het onderwijs en de podiumkunsten.

Doel en opbouw

Doel van de opleiding is dat elke student, zowel via de praktijk als de theorie, de drie basisprincipes van de Alexandertechniek beheerst: inhibitie, richting geven en primaire controle.

In het eerste jaar van de opleiding ligt het zwaartepunt op het leren verbeteren van het eigen bewustzijn en manier waarop we ‘onszelf gebruiken’ (the use of the self). Dit zet een proces van verandering en individuele ontwikkeling in gang en legt de basis voor het subtiele gebruik van de handen en de interactie met anderen tijdens het lesgeven.

In het tweede jaar wordt het bewustzijn van ‘the use of the self’ verder ontwikkeld en leer je dit bewustzijn te integreren in het werken met elkaar. Terwijl het begrip van de Alexandertechniek zich verdiept, worden meer complexe vaardigheden en procedures geleerd voor het overbrengen van de Alexandertechniek via het gebruik van de handen in combinatie met verbale aanwijzingen.

Tijdens het derde jaar bouw je aan het zelfvertrouwen om de praktische aspecten van de Alexandertechniek aan anderen door te geven. Studenten gaan van het werken met elkaar over op het (onder supervisie) werken met buitenstaanders. De doorlopende zelfverbetering en de kennis, vaardigheden en individuele expressie die in de eerste twee jaar zijn ontwikkeld, worden in dit laatste jaar verrijkt en in de praktijk gebracht.

Gedurende deze drie jaar is het in groepsverband werken met stem en beweging een dagelijks terugkerend onderdeel, dat naadloos overgaat in de persoonlijke training. Deze vorm van interactie tussen individu en groep is tevens bedoeld als voorbereiding op het presenteren van en praten over de Alexandertechniek, in eigen stijl en woorden, open en zelfverzekerd.
De vooruitgang van de student wordt doorlopend gevolgd door zowel interne als externe beoordelaars.

doel-opbouw-1
doel-opbouw-2
doel-opbouw-3

Wekelijkse Lesinhoud

Studenten krijgen elke week:

 • Minimaal één korte individuele les (20 min.) per dag van een van de ATCA-leraren. Paul en Tessa zijn in principe iedere dag aanwezig. Er zijn steeds minimaal twéé ervaren docenten op vijf studenten aanwezig.
 • Driemaal per week een ruim halfuur ‘specifiek gebruik van de handen’ (‘hands-on’), in een groepje van meestal drie studenten. Dit gebruik vormt de basis van het werk als docent Alexandertechniek en wordt tijdens de opleiding zorgvuldig, stap voor stap opgebouwd onder begeleiding van ervaren docenten.
 • Dagelijks met de hele groep een half uur durende ‘begeleide activiteit’, bijvoorbeeld: ­
  • het toepassen van de Alexander-principes tijdens een alledaagse activiteit zoals staan, lopen, zitten, lezen, schrijven, tillen, traplopen etc.
  • vaste basisprocedures, zoals stoel- en tafelwerk, gefluisterde ‘ah’, wachten, hurken, gaan liggen (semi-supine) etc.;
  • groepswerk met afwisselend beweging in de ruimte of gebruik van de stem met toepassing van de Alexander-principes.
 • Iedere dag een half uur theorie, waarin de belangrijkste publicaties van F.M. Alexander, Walter Carrington en anderen aan bod komen, naast aanverwante literatuur, onder meer over anatomie en fysiologie.
 • Regelmatig worden ook ervaren gastdocenten uitgenodigd die gespecialiseerd zijn in o.a. geneeskunde, sport, muziek, stem, werken met kinderen etc.
 • Van de studenten wordt verwacht dat ze niet alleen tijdens, maar ook buiten de uren op de opleiding werken aan de wijze waarop ze ‘zichzelf gebruiken’ (the use of the self).
doel-opbouw-4
doel-opbouw-5
doel-opbouw-6

Toelating tot de opleiding

Er zijn geen formele toelatingseisen. Wel wordt van studenten gevraagd dat ze enige persoonlijke ervaring hebben met de Alexandertechniek. Geïnteresseerden zijn welkom de opleiding voor een of meerdere dagen te volgen om praktische ervaring op te kunnen doen en de sfeer te proeven. De kosten hiervoor zijn 60 euro per dag. Nieuwe studenten kunnen het hele jaar door starten, maar bij voorkeur aan het begin van een nieuw trimester (zie het jaarrooster). Ons zorgvuldig opgebouwde lesprogramma zorgt ervoor dat iedereen tijdens de driejarige cyclus de volledige lesstof aangeboden krijgt.

Leraren

Wie zijn er bij ATCA opgeleid tot leraar Alexandertechniek?

Onze studenten en afgestudeerden hebben zeer verschillende achtergronden: beroepsmusici, dansers, acteurs, IT-professionals, wetenschappers, therapeuten, leraren, etc. (zie ook: foto’s en testimonials).

Afgestudeerden
ATCA students & teachers 2010
ATCA training course summer '22
ATCA training course summer '22

Studiegids

Meer informatie over de opleiding vindt u in de studiegids. Deze beschrijft in detail de hoofdlijnen van de cursus, evenals praktische details, verwachtingen en verplichtingen wanneer je besluit om je (na het eerste trimester) aan de lerarenopleiding te binden.

Zie ook voor meer informatie de opleidingskosten.

Info en vragen

Voor meer informatie kunt u altijd per email contact opnemen. 

Paul Versteeg en Tessa Marwick geven naast de opleiding ook andere cursussen voor belangstellenden en voor groepen met specifieke interesses.
Ook geven zij privélessen van maandag t/m donderdag 16.00 - 18.00 uur.
Neem voor meer informatie over deze activiteiten, vragen over de opleiding of het maken van een afspraak gerust contact op.