links

Kosten van de opleiding

De kosten voor de vierdaagse opleiding bedragen 7.500 Euro per cursusjaar. Het is mogelijk te betalen in drie trimesters van 2.500 Euro of in twaalf maandelijkse termijnen van 625 Euro.

Bij het volgen van een driedaags programma zijn de kosten 5.640 Euro per jaar, 1.880 Euro per trimester of 470 Euro per maand.

De kosten voor bezoekers die een ochtend van 10.00 - 13.00 uur mee willen draaien zijn 60 Euro.

De kosten voor postgraduates bedragen 60 Euro per dag.

Het Alexander Techniek Centrum Amsterdam (ATCA) is geregistreerd bij het CRKBO, waardoor het lesgeld is vrijgesteld van BTW.

Paul & Tessa