Tessa & Paul

Paul Versteeg en Tessa Marwick

Alexandertechniekleraren Paul Versteeg en Tessa Marwick zijn erkend door de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek (NeVLAT), de Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT) en de internationale koepelorganisatie Alexander Technique Affiliated Societies (ATAS). Ze geven al meer dan dertig jaar privélessen en leiden sinds 1994 een driejarige lerarenopleiding in de Alexandertechniek in Amsterdam.

Paul Versteeg

Paul Versteeg studeerde in 1969 af aan de Theaterschool in Amsterdam en zette zijn theaterstudie voort op de Mudra School van Maurice Béjart in Brussel en bij Merce Cunningham in New York. Daarna richtte hij zijn eigen groep Dramatic Dance Theatre op.

In 1980 vestigde hij zich in Londen, waar hij les gaf aan de Royal Academy of Dramatic Art (RADA), de Drama Studio, en de East 15 Acting School. Met Tessa Marwick trad hij op, regisseerde hij voorstellingen en gaf hij workshops door heel Europa. Van 1981 tot 1984 volgde hij bij Walter en Dilys Carrington in Londen de opleiding tot leraar in de Alexandertechniek.

Uitgebreide biografie Paul Versteeg

Paul
Paul
paul_3

Tessa Marwick

Tessa Marwick haalde in 1964 haar BA in Engels en haar lesbevoegdheid in Voordracht en Drama aan de Universiteit van Kaapstad. Ze zette haar onderzoek naar theater en beweging voort, studeerde bij Sigurd Leeder moderne dans (Londen & Zwitserland) en gaf in Londen les aan de Royal Academy of Dramatic Art, de Drama Studio en de East 15 Acting School.

Na vijftien jaar theaterwerk als performer, regisseur en docent in Zuid-Afrika en Europa, volgde ze van 1980 tot 1983 bij Walter en Dilys Carrington in London de opleiding tot Alexandertechniekleraar.

Uitgebreide biografie Tessa Marwick

Tessa
Tessa
Tessa

Paul en Tessa

Sinds 1984 runnen Paul en Tessa hun eigen Alexandertechniekpraktijk terwijl ze zich tegelijkertijd bezighielden met het ontwikkelen en uitdiepen van hun eigen theaterwerk vanuit de principes van Alexander.

Naast hun eigen uitvoerende werk en hun lessen en workshops, brachten ze Alexander-/theaterprojecten tot stand in Zwitserland (vier maanden) en in Zweden (twee jaar). In 1990 regisseerden en gaven ze les aan de theaterafdeling van het Williams College in de Verenigde Staten.

Na al deze verschillende ervaringen in het werken met individuen en groepen wereldwijd, openden ze in september 1994 hun eigen opleidingscentrum, het Alexander Techniek Centrum in Amsterdam. Sindsdien hebben meer dan tachtig Alexanderleraren bij hen hun bevoegdheid gehaald.

Er zijn doorgaans tien studenten op de opleiding en iedere dag zijn Paul en Tessa met hun lerarenteam aan het werk, waarbij meestal een ratio van één leraar per drie studenten wordt gehaald – als minimum geldt een verhouding van één op vijf. Paul en Tessa verzorgen persoonlijk de 'hands-on'-groepen, waarbij ze soms worden ondersteund door ervaren ATCA-docenten of gastdocenten.

Tessa & Paul

Op de Internationale Alexander Techniek Congressen in Lugano (Zwitserland) in 2008 en 2011 en in Limerick (Ierland) in 2015 waren Paul en Tessa als tweedegeneratie-Alexandertechniekopleiders uitgenodigd om les te geven en een voorstelling te presenteren. Ze werden ook uitgenodigd om les te geven op de Algemene Ledenvergadering van STAT in Londen en bij de AmSAT in Virginia (VS). In augustus 2022 zullen zij opnieuw lesgeven op het internationaal congres in Berlijn (DE).