Private Practice

Privépraktijk

Voor iedereen die de Alexandertechniek wil leren toepassen binnen het dagelijks leven of de eigen beroepsuitoefening, geven Paul en Tessa ook privélessen in het Alexander Techniek Centrum Amsterdam. Binnen de Alexandertechniek spreken we niet van therapie, behandelaar en patiënt maar van les, leraar en student.

De lessen zijn over het algemeen één-op-één en gaan uit van eenvoudige dagelijkse activiteiten als zitten en opstaan, liggen of lopen. Je wordt daarbij door Paul of Tessa begeleid via de handen en met verbale instructies. Zo wordt je je bewust van gewoontepatronen die onnodige spanningen veroorzaken en leer je je lichaam op een natuurlijk gecoördineerde manier te gebruiken. Als je de basisprincipes onder de knie hebt, komen ook specifiekere activiteiten aan bod, zoals bureauwerk, musiceren of acteren, huishoudelijke activiteiten, slaaphoudingen, enzovoorts.

privé les

Praktische informatie over lessen

Paul en Tessa geven privéles op afspraak, van maandag tot donderdag tussen 14:00 en 17:00 uur. Een les duurt 45 minuten en kost 70 euro (prijs incl. btw).

Omdat gewoontepatronen vaak lastig te doorbreken zijn, is het aan te raden in het begin één à twee keer per week les te nemen. Als de basis eenmaal is gelegd, volstaat een lagere lesfrequentie. Over het algemeen ben je na 10 tot 20 lessen in staat om de principes van Alexandertechniek effectief in je dagelijkse leven toe te passen.

Je hebt geen speciale kleding nodig, zolang deze je maar niet hindert in je bewegingsvrijheid.

privé les
privé les

Workshops en groepssessies

Paul en Tessa geven ook workshops voor een dag, weekend of week. Dat kan voor zowel kleine als grote groepen, afhankelijk van de achtergrond en specifieke wensen.

Voor bedrijven en instellingen is een ‘Alexander Package’ op maat mogelijk, met een of meer leraren van het Alexander Techniek Centrum Amsterdam.

Contact

Neem contact op met het Alexander Techniek Centrum Amsterdam voor meer informatie of voor een afspraak.

Alexander Technique Centre Amsterdam