HomeHome
Teacher TrainingLeraren opleiding
Other CoursesAndere cursussen
Post-Graduate studyPost-Graduate study
Tuition FeesKosten van de opleiding
Teaching TeamLeraren team
Course Time tableJaarrooster
Private PracticePrivé-Praktijk
Workshops and Group SessionsWorkshops en Groepslessen
Alexander TechniqueAlexander Techniek
F.M. AlexanderF.M. Alexander
ArticalsArtikelen
Paul and TessaPaul en Tessa
Extended biography PaulBiografie Paul
Extended biography TessaBiografie Tessa
Our graduatesOnze afgestudeerden
GalleryFoto's
Contact / LocationContact / Locatie
LinksLinks
Flexible optionsFlexibele opties
Teaching FacultyFaculteit

Private Practice


Paul and Tessa also offer private lessons to anyone seeking to apply the Alexander Technique in daily life or within their professional activities. Instead of using terms like treatment, therapist and patient we talk about lesson, teacher and student when speaking of Alexander Technique.


The lesson is usually taught on a one-to-one basis. Working with simple activities such as walking, getting in and out of a chair or lying down, the teacher will use his or her hands to guide the student while simultaneously giving verbal instructions.
Students will become more aware of unnecessary habitual tension, and to learn consciously to co-operate with a more natural and coordinated use of themselves. Once the student has sufficient mastery of the principles, teachers may also look at particular relevant activities such as working at a desk, playing a musical instrument, walking up and down the stairs, running, sleeping positions etc.

Privépraktijk

Voor iedereen die de Alexandertechniek wil leren toepassen binnen het dagelijks leven of de eigen beroepsuitoefening, geven Paul en Tessa ook privélessen in het Alexander Technique Centre Amsterdam. Binnen de Alexandertechniek spreken we niet van therapie, behandelaar en patiënt maar van les, leraar en student.

De lessen zijn over het algemeen één-op-één en gaan uit van eenvoudige dagelijkse activiteiten als zitten en opstaan, liggen of lopen. Je wordt daarbij door Paul of Tessa begeleid via de handen en met verbale instructies. Zo wordt je je bewust van gewoontepatronen die onnodige spanningen veroorzaken en leer je je lichaam op een natuurlijk gecoördineerde manier te gebruiken. Als je de basisprincipes onder de knie hebt, komen ook specifiekere activiteiten aan bod, zoals bureauwerk, musiceren of acteren, huishoudelijke activiteiten, slaaphoudingen, enzovoorts.

Stacks Image 7661
Stacks Image 7663

Practical information


Paul and Tessa give private lessons from Monday to Thursday between 2pm and 5pm, by appointment. Lessons last 45 minutes and cost 70 euro (incl. VAT).

In lessons we become aware of the force of our habits. It may help at the beginning to have one or two lessons a week. As the student becomes more at home with the principles, the frequency can be reduced. In general, students need 10-20 lessons to be able to apply the principles effectively in their daily lives.

No special clothing is needed provided that movement is not restricted.

Praktische lesinfo

Paul en Tessa geven privéles op afspraak, van maandag tot donderdag tussen 14:00 en 17:00 uur. Een les duurt 45 minuten en kost 70 euro (prijs incl. btw).

Omdat gewoontepatronen vaak lastig te doorbreken zijn, is het aan te raden in het begin één à twee keer per week les te nemen. Als de eerste basis eenmaal is gelegd, volstaat een lagere lesfrequentie. Over het algemeen ben je na 10 tot 20 lessen in staat om de principes van Alexandertechniek effectief in je dagelijkse leven te gebruiken.

Je hebt geen speciale kleding nodig, zolang je kleren je maar niet hinderen in je bewegingsvrijheid.

Stacks Image 7755
Stacks Image 7758

Workshops & Group Sessions


We also teach workshops on a one day, weekend or week’s basis. These are for small or large groups and can be adapted to their specific interests and backgrounds.
It is possible for companies or institutions to create an ‘Alexander package' suited to their needs with one or more teachers from the Centre.

Contact

Contact the Alexander Technique Centre Amsterdam for more information or to make an appointment.

Workshops en groepssessies

Paul en Tessa geven ook workshops voor een dag, weekend of week. Dat kan voor zowel kleine als grote groepen, afhankelijk van de achtergrond en specifieke wensen.

Voor bedrijven en instellingen is een ‘Alexander Package’ op maat mogelijk, met een of meer leraren van het Alexander Technique Centre Amsterdam.

Contact

Neem contact op met het Alexander Technique Centre Amsterdam voor meer informatie of voor een afspraak.

Stacks Image 8017
Tessa Marwick & Paul Versteeg
340 Herengracht
1016 CG Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 6238260
Mobile phone: +31 (0)623221377
email: marwickversteeg@gmail.com