HomeHome
Teacher TrainingLeraren opleiding
Other CoursesAndere cursussen
Post-Graduate studyPost-Graduate study
Tuition FeesKosten van de opleiding
Teaching TeamLeraren team
Course Time tableJaarrooster
Private PracticePrivé-Praktijk
Workshops and Group SessionsWorkshops en Groepslessen
Alexander TechniqueAlexander Techniek
F.M. AlexanderF.M. Alexander
ArticalsArtikelen
Paul and TessaPaul en Tessa
Extended biography PaulBiografie Paul
Extended biography TessaBiografie Tessa
Our graduatesOnze afgestudeerden
GalleryFoto's
Contact / LocationContact / Locatie
LinksLinks
Flexible optionsFlexibele opties
Teaching FacultyFaculteit

Teacher Training Course


The teacher training course is directed by Tessa Marwick and Paul Versteeg, who qualified from Walter and Dilys Carrington's Training Course, The Constructive Teaching Centre (London) in 1983 and 1984. The course is officially recognized by the Dutch Alexander Technique Society NeVLAT, the English society STAT and international society (ATAS).
.


Course Overview

The Teacher Training Course is a 4-day training course over a period of 3 years with a minimum of 1600 hours tuition spread over 9 terms.

In some cases, depending on availability, we can also offer a 3-day program over 4 years to fulfil the 1600-hour requirement for certification.

There are three terms per year. Each term consists of two blocks of 6 weeks, or three blocks of 4 weeks, with a week's break in-between. There are approximately 36 weeks per year.

The course timetable runs Monday-Thursday from 9:30-13:00 (Term dates)

The course consists of 80% practical and 20% theoretical work.

On satisfactory completion of the course a certificate is awarded authorizing the graduate to teach the Alexander Technique and become eligible to be a teaching member of NeVLAT and other International Affiliated Societies (ATAS).

At the discretion of the directors there is a possibility for a post-graduate teaching term at the training course.

Tuition is in both English and Dutch. Spanish, German and French are spoken as well.

Programma van de opleiding tot leraar in de Alexandertechniek


De opleiding wordt geleid door Tessa Marwick en Paul Versteeg, die respectievelijk in 1983 en 1984 hun bevoegdheid haalden aan het Constructive Teaching Centre van Walter en Dilys Carrington in Londen. De opleiding is erkend door de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexandertechniek (NeVLAT) en de internationale koepelorganisatie (ATAS).Kenmerken van de opleiding

De vierdaagse opleiding duurt drie jaar met een minimum van 1600 onderwijsuren gedurende in totaal negen trimesters.

In sommige gevallen is het mogelijk een driedaags programma te volgen, dit hang af van het aantal beschikbare plekken. De gestelde 1600 onderwijsuren kunnen in dat geval verspreid worden over maximaal vier jaar.

Elk studiejaar is opgedeeld in drie trimesters met in totaal ongeveer 36 weken onderwijs.

Ieder trimester bestaat uit twee studieblokken van zes weken of drie studieblokken van vier weken. Na ieder studieblok is er een week vrij (zie het jaarrooster).

Er wordt lesgegeven van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 13.00 uur. (Rooster 2018/2019)

De opleiding bestaat voor 80% uit praktisch en voor 20% uit theoretisch werk.

Nadat de opleiding met goed gevolg is doorlopen, wordt een certificaat van bevoegdheid uitgereikt, waarmee desgewenst het lidmaatschap van de NeVLAT en/of elke andere erkende internationale vereniging van ATAS kan worden aangevraagd. Hiermee kan de leraar overal ter wereld lesgeven in de Alexandertechniek.

Vanwege het internationale karakter van de opleiding wordt er zowel in het Nederlands als in het Engels lesgegeven. Er wordt ook Spaans, Duits en Frans gesproken.


Stacks Image 9989

FM Alexander

Stacks Image 9993

Walter & Dylis Carington

Stacks Image 9999

Paul & Tessa

Philosophy of Training


For over one hundred years since FM Alexander began teaching his technique in the last decade of the nineteenth century, the work has been passed on from teachers of the generation closely associated with him personally to the next generation.
In the last years of his life Alexander entrusted the running of his teacher training course to Walter Carrington. Paul and Tessa’s teacher training course is a continuum of this tradition and is based on their experience of the approach developed by Walter and Dilys Carrington, their own experience of 20 years of training Alexander teachers in Amsterdam and their lifetime involvement with Theatre, Education and the Performing Arts.

Outline of the Training

The course work focuses on enabling each student to understand, both in practice and theory, the three key elements of the Alexander Technique: Inhibition, Direction and Primary Movement.

The first year is primarily devoted to learning to improve one's own self- awareness
and 'manner of use'. It involves a process of change and individual development, which builds the foundation for the use of our hands and our interaction with others in teaching.

In the second year, as the growing awareness of the 'use' of the self continues, the focus is on the development and ability to maintain this process while working with each other. At the same time as the understanding of the work deepens, more refined skills and procedures as to the use of the hands with verbal guidance for passing on the Alexander Technique are learnt.

In the third year the confidence to teach the practical aspects of the Alexander Technique is built. The students progress from practicing on each other to supervised practice on members of the public. The student’s continuing self- improvement, knowledge, skills and individual expression developed over the previous years is put into practice in this situation.

Throughout the three years, the group work with movement and voice work is an integral element, embracing and interweaving the core-work. This form of interaction between the individual and the group is used as a preparation for presenting and speaking about the Technique in one's own individual style, with confidence and openness.

The student's progress is assessed in an on-going way, involving internal and external assessors.

Filosofie van de opleiding


Aan het eind van de 19e eeuw begon F.M. Alexander zijn techniek te onderwijzen; ruim honderd jaar later werd zijn werk nog steeds doorgegeven door leraren met wie Alexander zelf in direct contact had gestaan. In de laatste jaren van zijn leven vertrouwde Alexander de leiding van zijn lerarenopleiding toe aan Walter Carrington. De lerarenopleiding van Paul Versteeg en Tessa Marwick is een voortzetting van deze traditie en is gebaseerd op de aanpak die Walter en Dylis Carrington ontwikkelden, hun eigen ervaring met het opleiden van Alexandertechniekleraren sinds de start van hun opleidingscentrum in 1994 én hun levenslange werkzaamheden in het theater, het onderwijs en de podiumkunsten.

Doel en opbouw


Doel van de opleiding is dat elke student, zowel via de praktijk als de theorie, de drie basisprincipes van de Alexandertechniek beheerst: inhibitie, richting geven en primaire controle.

In het eerste jaar
van de opleiding ligt het zwaartepunt op het leren verbeteren van het eigen bewustzijn en manier waarop we ‘onszelf gebruiken’ (the use of the self). Dit zet een proces van verandering en individuele ontwikkeling in gang en legt de basis voor het subtiele gebruik van de handen en de interactie met anderen tijdens het lesgeven.

In het tweede jaar
wordt het bewustzijn van ‘the use of the self’ verder ontwikkeld en leer je dit bewustzijn te integreren in het werken met elkaar. Terwijl het begrip van de Alexandertechniek zich verdiept, worden meer complexe vaardigheden en procedures geleerd voor het overbrengen van de Alexandertechniek via het gebruik van de handen in combinatie met verbale aanwijzingen.

Tijdens het derde jaar
bouw je aan het zelfvertrouwen om de praktische aspecten van de Alexandertechniek aan anderen door te geven. Studenten gaan van het werken met elkaar over op het (onder supervisie) werken met buitenstaanders. De doorlopende zelfverbetering en de kennis, vaardigheden en individuele expressie die in de eerste twee jaar zijn ontwikkeld, worden in dit laatste jaar verrijkt en in de praktijk gebracht.

Gedurende deze drie jaar is het in groepsverband werken met stem en beweging een dagelijks terugkerend onderdeel, dat naadloos overgaat in de persoonlijke training. Deze vorm van interactie tussen individu en groep is tevens bedoeld als voorbereiding op het presenteren van en praten over de Alexandertechniek, in eigen stijl en woorden, open en zelfverzekerd.
De vooruitgang van de student wordt doorlopend gevolgd door zowel interne als externe beoordelaars.
Stacks Image 10027
Stacks Image 10029
Stacks Image 10139
Stacks Image 10136

Weekly Course Content

During each week a student has:
  • Two individual short lessons every day. A teacher-student ratio of at least 1-5 is maintained throughout the week and Paul and Tessa are present every day.
  • Two to three half-hour 'hands-on' groups per week (usually three students per group). The student learns through a step-by-step program how to use the hands on each other while under the guidance of an experienced teacher. It is a well worked-out discipline, like a musician learning scales, and is the heart of the whole training. It becomes the foundation from which more complex skills can develop.
  • Some form of 'directed activity' or established 'procedure' every day. e.g. chair-work, table work, whispered 'ah', standing, walking, waiting, sitting, squatting, lying and rising, etc. Or a natural and playful group work with either movement or voice work developed from out of Alexander's principles.
  • A lecture/discussion period every day, covering the essence of Alexander's books, related literature, anatomy and physiology. Students have access to a substantial library of relevant books, articles and DVD’s.
  • Guest teachers with considerable teaching experience on subjects such as medicine, sport, music, voice, working with children etc., are invited.
  • Students are expected to work on themselves both during and outside course hours.
Stacks Image 10264
Stacks Image 10267
Stacks Image 10291


Entry to Training Course

There are no formal requirements except for some personal experience of the Alexander Technique. People genuinely interested are invited to visit the course for one or more days (60 Euro per day).

New students can join the training course at any time throughout the year but preferably at the start of a new term. We offer a carefully planned program so that everyone covers all the ground necessary during a three-year cycle.

Who has trained as an Alexander Teacher at ATCA?


People from a wide variety of backgrounds including professionals in music, dance, theatre, psychology, writers, school teachers, IT people, etc. (See gallery, and our graduates).

Toelating tot de opleiding

Er zijn geen formele toelatingseisen. Wel wordt van studenten gevraagd dat ze enige persoonlijke ervaring hebben met de Alexandertechniek. Geïnteresseerden zijn welkom de opleiding voor een of meerdere dagen te volgen om praktische ervaring op te kunnen doen en de sfeer te proeven. De kosten hiervoor zijn 60 euro per dag. Nieuwe studenten kunnen het hele jaar door starten, maar bij voorkeur aan het begin van een nieuw trimester (zie het jaarrooster). Ons zorgvuldig opgebouwde lesprogramma zorgt ervoor dat iedereen tijdens de driejarige cyclus de volledige lesstof aangeboden krijgt.


Wie zijn er bij ATCA opgeleid tot leraar Alexandertechniek?

Onze studenten en afgestudeerden hebben zeer verschillende achtergronden: beroepsmusici, dansers, acteurs, IT-professionals, wetenschappers, therapeuten, leraren, milieudeskundigen, etc. (zie ook: foto’s en onze afgestudeerden).
Stacks Image 10297

Questions

More information on the training course can be found in the Course Handbook and under Tuition Fees.
For all other questions feel free to contact Paul and Tessa by email or phone.

In addition to the training program Paul and Tessa also arrange courses and introductory evenings throughout the year for the general public and groups with specific interests.

They give individual private lessons from Monday - Thursday from 13.30 - 16:00 hours.

For information about these activities and any queries about the training course, or if you would like to arrange a visit, please contact us.

Info en vragen


Uitgebreide informatie over de opleiding vindt u in de studiegids en onder opleidingskosten.
Paul Versteeg en Tessa Marwick geven naast de opleiding ook cursussen en introductieavonden, voor belangstellenden en voor groepen met specifieke interesses.

Ook geven zij privélessen van maandag t/m donderdag 14.00- 17.00 uur.
Neem voor meer informatie over deze activiteiten, vragen over de opleiding of het maken van een afspraak gerust contact op.

Tessa Marwick & Paul Versteeg
340 Herengracht
1016 CG Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 6238260
Mobile phone: +31 (0)623221377
email: marwickversteeg@gmail.com